Tour du lịch Malaysia – Singapore giá rẻ hàng tuần

TUYẾN T/G NGÀY KHỞI HÀNH GIÁ BÁN /vnđ(Trọn gói) Hoa Hồng /vnđ (Dành cho đối tác)
SINGAPORE(*UNIVERSAL + 1.075.000đ/ pax)Tax: 3.240.000 4N 20,27/114,11,18/12 10.500.000 600.000
8.685.000 (CHD) 400.000
SINGAPORE(*UNIVERSAL + 1.075.000đ/ pax)Tax: 3.240.000 4N 25/12(NOEL) 10.800.000 600.000
8.910.000 (CHD) 400.000
SINGAPORE(*UNIVERSAL + 1.075.000đ/ pax)Tax: 3.240.000 4N 01/01/2015(TẾT TÂY) 11.800.000 600.000
9.660.000 (CHD) 400.000
SINGAPORE – MALAYSIA(*UNIVERSAL + 1.075.000đ/ pax)Tax: 3.240.000 6N 20,26/11 12.900.000 600.000
10.485.000 (CHD) 400.000
SINGAPORE – MALAYSIA(*UNIVERSAL + 1.075.000đ/ pax)Tax: 3.240.000 6N 1,10,15/12 12.900.000 600.000
10.485.000 (CHD) 400.000
SINGAPORE – MALAYSIA(*UNIVERSAL + 1.075.000đ/ pax)Tax: 3.240.000 6N 24/12(NOEL) 13.500.000 800.000
10.935.000 (CHD) 600.000
SINGAPORE – MALAYSIA(*UNIVERSAL + 1.075.000đ/ pax)Tax: 3.240.000 6N 29/12(TẾT TÂY) 13.800.000 800.000
11.160.000 (CHD) 600.000
Ngày
1
Ngày
2
Ngày
3
Ngày
4
Ngày
5
Ngày
6
http://www.google.nl/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.com.br/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.co.za/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.co.nz/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.no/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.sk/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.ie/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.com.my/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.gr/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://images.google.com/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.com.sg/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.ae/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.ee/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.lu/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.lk/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.com.pk/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.tn/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.com.uy/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.by/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.com.np/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.com.gh/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.com.do/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.com.lb/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.is/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.com.gt/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.com.pr/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.co.ug/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.kz/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.com.mt/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.com.kh/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.com.kw/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.jo/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.ge/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.ad/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.com.sv/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.com.ni/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.com.qa/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.mk/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.ci/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.iq/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.mg/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.com.pa/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.am/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.com.bh/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.me/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.com.jm/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.cm/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.tt/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.mn/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.com.cy/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.ps/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.sn/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.co.zw/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html www.google.md/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.com.et/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.com.cu/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.com.om/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.as/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.com.ly/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.la/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.cd/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.com.bz/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.je/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.bs/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.al/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.rw/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.com.mm/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.mv/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.com.af/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.co.uz/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.co.zm/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.co.mz/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.ht/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.vg/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.com.ag/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.sh/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.bi/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.com.fj/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.co.mz/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.co.ls/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.mw/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.tg/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.ms/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.com.gi/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.tm/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.bt/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html http://www.google.ws/url?q=http://dulichtopten.net/tour-du-lich-malaysia-singapore-gia-re-hang-tuan.html